UDRUŽENJE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE

           Početna strana pocetna strana   O Udruženju o udruzenju   O Predsedniku  izdavacka delatnost  Izdavačka delatnost izdavacka delatnost   Kontakt kontakt  
 
AKTUELNO

22 REPUBLIČKO TAKMIČENјE
UČENIKA I STUDENATA
GUDAČA I KAMERNE MUZIKE

Prijava za takmičenje - gudači

Prijava za takmičenje - kamerna muzika

Pravilnik takmičenja - gudači

Pravilnik takmičenja - kamerna muzika

Propozicije takmičenja - gudači

Propozicije takmičenja - kamerna muzika

3. MEĐUNARODNO  TAKMIČENJE  IZ  SOLFEĐA

Propozicije

Propositions

Rules of the Competition

Pravilnik takmičenja

Registration for the Competition

Prijava

Propositions - violine (eng)

Propozicije - violina

Propositions - viola (eng)

Propozicije - viola

Propositions - violoncello (eng)

Propozicije - Violončelo

Propositions - double bass (eng)

Propozicije - kontrabas

Propositions - harp (eng)

Propozicije - harfa


3 PIANO ART FEST
Od 16.-19 . marta u Sremskoj Mitrovici

Propozicije takmičenja

Propositiions

3 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLOVENSKE MUZIKE ODRŽAĆE SE U BEOGRADU OD 30.03. DO 03.04.2017

Association of Music and Ballet pedagogues of Serbia
Џона Кенедија бр. 7, 11080 Земун, Београд, Србија
тел //факс: +381 (11) 719-3582

Registration - Chamber Music

Registration - Soloist

Prijava - Kamerna muzika

Prijava - Solisti

Propozicije - ruski

Propositions

Propozicije

24. REPUBLIČKO TAKMIČENJE IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE
održaće se 10 i 11. decembra 2016. godine u MŠ"Petar Konjović", Beograd

Opšta satnica

Obavezni primeri

Propozicije takmičenja

Prijava za takmičenje

Primeri sa takmičenja 2015 - 1

Primeri sa takmičenja 2015 - 2

Primeri sa takmičenja 2015 - 3

Primeri sa takmičenja 2015 - 4

Primeri sa takmičenja 2015 - 5

Primeri sa takmičenja 2015 - 6

Primeri sa takmičenja 2015 - 7

Primeri sa takmičenja 2015 - 8

FINALNO TAKMIČENJE - SMOTRA TALENATA u Sremskim Karlovcima 5. - 6. Novembar, sala Karlovačke gimnazije

Rezultati - kamerna

Rezultati - duvači

Rezultati - gudači

Rezultati - harmonika

Rezultati - klavir

Rezultati - solo pevači

SKUPŠTINA UDRUŽENJA MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE

Poziv članovima


KONKURS ZA DODELU NAGRADA
Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
za postignute izuzetne rezultate
u muzičkoj i baletskoj pedagogiji

Konkurs za nagrade 2015/16

21. Međunarodno takmičenje Petar Konjović
21st International competition Petar Konjovic
BEOGRAD,  maj 6 - 12 :: MAY 6 - 12,  2016 Belgrade

Sajt: www.konjovic-competition.rs

Website: www.konjovic-competition.rs

Application form (eng)

Prijava


Propositions - flute (eng)

Score/Note - Cvrčak

Score/Note - Mrav

Score/Note - Satirova svirala

Propozicije - flauta

Propositions - piano (eng)

Propozicije - klavir

Propositions - voice (eng)

Propozicije - solo pevanje

Propositions - clarinet (eng)

Propozicije - klarinet

Propositions - oboe (eng)

Propozicije - oboa

Propositions - basoon (eng)

Propozicije - fagot

Propositions - trumpet & trombone (eng)

Propozicije - truba i trombon

Propositions - franch horn (eng)

Propozicije - horna

Propositions - tuba (eng)

Propozicije - tuba


Rules

Pravilnik

______________________________________________

FESTIVAL SLOVENSKE MUZIKE
1.- 4. aprila 2016.

Izveštaj

O festivalu

Propozicije

Pravilnik takmičenja

MUSIC FESTIVAL OF SLAVS MUSIC
1st - 4th of April 2016

About the festival

Propositions

Rules

www.festivalslovenskemuzike.weebly.com

REZULTATI / RESULTS

Gudački instrumenti - String instruments

Klavir - Piano

Harmonika - Accordion

Duvački instrumenti - Wind instruments

Kamerna muzika - Chamber music

Gitara - Guitar

Solo pevanje - Solo singing

______________________________________________

Prvo republičko takmičenje solo pevača
gimnazija, osnovnih i srednjih škola
22. maj 2016

Rezultati - I, II i III kategorija

Rezultati - IV kategorija

Rezultati - V i VI kategorija

Propozicije

Raspored nastupa

Prijava

______________________________________________

2. MEĐUNARODNO  TAKMIČENJE  IZ  SOLFEĐA

Rezultati / Results

Satnica

Pravilnik takmičenja

Propozicije

obavezni primeri za 3. kategoriju

obavezni primeri za 5. i 6. kategoriju

THE INTERNATIONAL COMPETITION IN SOLFEGGIO

Schedule

Competition rules

Proposition

mandatory examples for 3rd category

mandatory examples for 5th and 6th category

________________________________________

21 REPUBLIČKO TAKMIČENјE
KAMERNE MUZIKE

Raspored takmičenja - OMŠ i SMŠ

Raspored takmičenja - Studenti

Pravilnik takmičenja

Propozicije

Prijava za takmičenje

Rezultati - Kamerna muzika - Studenti

Rezultati - Kamerna muzika - SMŠ

Rezultati - Kamerna muzika - OMŠ

Rezultati - klavir

 

________________________________________

REPUBLIČKO TAKMIČENјE
KLAVIRA I SOLO PEVANJA SRBIJE

Bodovna lista - solo pevanje

Rezultati - solo pevanje - I kategorija

Rezultati - solo pevanje - II kategorija

Rezultati - solo pevanje - III kategorija

Rezultati - solo pevanje - IV kategorija

Raspored takmičenja - solo pevanje

Pravilnik - solo pevanje

Propozicije - solo pevanje

Prijava za takmičenje - solo pevanje

Raspored takmičenja - klavir

Pravilnik - klavir

Propozicije - klavir

Prijava za takmičenje - klavir

__________________________________________________

 

5. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE UDARAČKIH INSTRUMENATA
14 - 15. Maj 2016. godine
TAKMIČENJE SE ODRŽAVA U STUDENSKOM KULTURNOM CENTRU
KRALJA MILANA 48 (ULAZ IZ RESAVSKE ULICE)

Raspored proba

Raspored takmičenja

Pravilnik

Propozicije

Prijava

5th International Music Competition for PERCUSSION Instruments
Competition will be held on 14th and 15th of May 2016 in Student's Cultural Center in Belgrade, King Milan Street 48 (entrance from the Resavska Street)

Rehearsal Schedule

Rules of the Competition

Propositions

Application form

_________________________________________________

18. međunarodno takmičenje „Tahir  Kulenović“

Propozicije

18th International Competition "Tahir Kulenovic"

Regulation

___________________________________________________

14. REPUBLIČKO TAKMIČENjE HOROVA
GIMNAZIJA, SREDNjIH MUZIČKIH ŠKOLA SRBIJE,
SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA I OMLADINSKIH HOROVA SRBIJE

Propozicije

Prijava

________________________

26. REPUBLIČKO TAKMIČENjE HOROVA I 17. REPUBLIČKO TAKMIČENjE ORKESTARA OSNOVNIH ŠKOLA I
OSNOVNIH MUZIČKIH ŠKOLA SRBIJE

Takmičenje se održava 28. i 29 maja 2016 godine u Lazarevcu u CENTRU ZA KULTURU
Rok za prijavu 15.05.2016


REZULTATI SUBOTA 28.05.2016

REZULTATI NEDELJA 29.05.2016

Raspored Nastupa: subota

Raspored Nastupa: nedelja

Prijave - HOR

Prijave - ORKESTAR

Pravilnik

Propozicije

Obavezne kompozicije - Vivak

Obavezne kompozicije - II Rukovet

Obavezne kompozicije - Pazar živine

Obavezne kompozicije - Tebe pojem

_____________________________________________

"33 Međunarodno takmičenje u Karditsi-Grčka"

THE 33thINTERNATIONAL FESTIVAL OF KARDITSA GREECE
From July 9 to 18 , 2015

Info

-->

__________________________________________________________

_______________________________________________

 

3rd International Choir Competition "Aleksandar Nisis Morfidis"

May 7th 2016

Rok za prijavu / Deadline: 15. april 2016 / April, the 15th, 2016

Propozicije

Prijava

Competition rules

Application Form

___________________________________________________

23. REPUBLIČKO TAKMIČENјE  IZ  SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE
održaće se 5. i 6. DECEMBRA 2015. godine u MŠ"Petar Konjović" u Beogradu

Rezultati: I A kategorija - Solfedjo

Rezultati: II A kategorija - Solfedjo

Rezultati: III A kategorija - Solfedjo

Rezultati: IV A kategorija - Solfedjo

Rezultati: V A kategorija - Solfedjo

Rezultati: V B kategorija - Teorija muzike

Rezultati: V C kategorija - Dvoglasno pevanje

Rezultati: VI A kategorija - Solfedjo

Rezultati: VII A kategorija - Solfedjo

Rezultati: VII B kategorija - Dvoglasno pevanje

__________________________________

__________________________________

13. SMOTRA MUZIČKIH TALENATA SRBIJE - SREMSKI KARLOVCI
07. i 08. Novembar 2015. godine
sala Karlovačke gimnazije
Završni koncert - podela diploma i nagrada 23.11.2015. u 20 h. SKC, Beograd

Nagrađeni učenici

Rezultati-kamerna OMŠ

Rezultati-klavir

Rezultati-duvački instrumenti

Rezultati-gitara i harfa

Rezultati-gudački instrumenti

Rezultati-harmonika

Rezultati-kamerna muzika

Rezultati-solo pevanje


_____________________________________

22. REPUBLIČKOG TAKMIČENJA  IZ  SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE

REZULTATI:

Teorija muzike

1a kategorija

2a kategorija

3a kategorija

3c kategorija

4a kategorija

5a kategorija

5b kategorija

Obavezni primeri:

3c kategorija

5b kategorija

Primeri

1a kategorija

2a kategorija

2b kategorija

2c kategorija

3a kategorija

3c kategorija

 

______________________________________________________________

SMOTRA TALENATA u Sremskim Karlovcima
Manifestacija će se održati 29. i 30. NOVEMBRA 2014. u sali Karlovačke Gimnazije

Sajt: http://www.smotrasremskikarlovci.weebly.com/

REZULTATI

Gitara i Harfa

Harmonika

Klavir

Gudački instrumenti

Duvački instrumenti

Kamerna muzika

_______________________________________________________

24 Republičko takmičenje horova osnovnih i osnovnih muzičkih škola Srbije i 
15 Republičko takmičenje orkestara osnovnih i osnovnih muzičkih škola Srbije

REZULTATI

___________________________________________________________

12 REPUBLIČKO TAKMIČENjE HOROVA
GIMNAZIJA, SREDNjIH MUZIČKIH ŠKOLA SRBIJE,
SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA I OMLADINSKIH HOROVA SRBIJE

REZULTATI

Više na: www.internationalchoircompetitionpk.weebly.com

____________________________________

3 MEĐUNARODNO TAKMIČENJE UDARAČKIH INSTRUMENATA
Takmičenje je kalendaru takmičenja Ministarstava Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2014 godine
 10. i 11. maj 2014. BEOGRAD

Više na www.competitionforpercussion.weebly.com

3 International Music Competition for PERCUSSION instruments
May 10-11. 2014 Belgrade, SERBIA

More about: www.competitionforpercussion.weebly.com

_____________________________________

19 REPUBLIČKO TAKMIČENjE KAMERNE MUZIKE SRBIJE
Takmičenje je kalendaru takmičenja Ministarstava Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2014 godine

Više na: www.kamernamuzikarepublicko.weebly.com

_____________________________________________

21. REPUBLIČKOG TAKMIČENJA  IZ  SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE

Rezultati

kategorija 1a

kategorija 2a

kategorija 2b

kategorija 2c

kategorija 3a

kategorija 3b

kategorija 3c

Primeri:

kategorija 1 a

kategorija 2 a

kategorija 2 b

kategorija 2 c

kategorija 3 a

kategorija 3 b

kategorija 3 c

__________________________________

OBAVEŠTENJE

Ukoliko ste svoj e-mail slali na umbps@open.telekom.rs molimo vas da ga ponovo pošaljete na donju adresu

email Udruženja: umbps@telekom.rs

PROMENA TELAFONSKIH BROJEVA
  OD 06.11.2012  Do 21.11. 2012  TELEFONSKI BROJEVI UDRUŽENJE BIĆE PROMENJENI
  NOVI BROJEVI UDRUŽENJA : 011/ 719-3582 i 011/ 660-9281

__________________________________


______________________________

POZIV NOVIM ČLANOVIMA ZA UKLJUČENJE U RAD UDRUŽENJA >>

-INFORMACIJE O REGULISANJU ČLANARINE I
UČLANJENU U UDRUŽENJE, tel./faks (011) 719-3582, 2609-281.
PRISTUPNICA ZA UCLANJENJE - download

- Nepreuzete diplome sa takmičenja, smotri i festivala, u organizaciji Udruženja, mogu se dobiti u našim prostorijama, adresa Džona Kenedija 7, Zemun,
svakog radnog dana u terminu od 9-14 časova.

___________________________PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA
ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU, školska 2015/2016.


Tokom školske 2014/2015. i 2015/2016 godine, odlukom Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije će realizovati sledeće projekate iz oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju:


:: PRIJAVA ZA SEMINAR - GRUPNA ::

:: PRIJAVA ZA SEMINAR - POJEDINAČNA ::

Seminaru za stručno usavršavanje nastavnika u muzičkim školama
Violina-otkrivanje tajne sviranja

Više o seminaru

______________________________________________________________

 

 

Kompetencija: K1 Prioriteti: 1


721

 

Violina – otkrivanje tajne sviranja

 

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, Beograd

Osoba za kontakt

Radmila Marković, umbps@telekom.rs, 011/719-3582

Autori

Vladimir Marković, docent na Univertizetu u Istočnom Sarajevu, Muzička akademija

Realizatori

Vladimir Marković, docent na Univertizetu u Istočnom Sarajevu, Muzička akademija; prof. marina Denić, magistar muzičar - violista, FMU Beograd

Opšti cilјevi

Ideja ovog seminara je prožimanje pedagoškog iskustva kroz istoriju postojanja violine sa savremenim zahtevima visokog profesionalizma.

Specifični cilјevi

Počinjući od osnovne faze učenja, preko savladavanja tehničkih i interpretativnih problema u đačkom uzrastu, do usavršavanja stilskih karakteristika izvođenja na koncertnom nivou. Prikazuje se celovit proces muziciranja na violini kroz praktičan rad.

Teme programa

Upoznavanje sa instrumentom, pozicija tela; Pevanje pesmica po sluhu, opismenjavanje; Elementi leve ruke (zglob, šaka, prsti, palac – držanje instrumenta); Elementi desne ruke (sistem opruge, držanje gudala, pokreti lakta); Intonacija i stabilizovanje pozicija; Vibrato – vrste i uloga; Rad na tonu – tehnika gudala (brzina vođenja gudala, pritisak, tačka zvučanja); Potezi – legato, detaše, spikato, stakato, martele, sotije, rikoše, itd; Karakteristike stilova sviranja kroz epohe; Završna interpretacija sa klavirom, psihološko stabilizovanje na sceni

Cilјna grupa

nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

Elektronski

Ne

Cena

90 000 dinara po grupi ili 3 000 dinara po učesniku.

 

729

 

Medijska prezentacija muzike u edukativnom procesu

Kompetencija: K1
Prioriteti: 1
           

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, Beograd

Osoba za kontakt

Radmila Marković, umbps@telekom.rs, 011/719-3582

Autori

prof. dr Snežana Nikolajević, redovni profesr Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i urednik u Televiziji Beograd (RTS); doc. dr Marija Ćirić, docent Filološkog fakulteta u Kragujevcu i muzički kritičar nedelјnika NIN

Realizatori

prof. dr Snežana Nikolajević, redovni profesr Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i urednik u Televiziji Beograd (RTS); doc. dr Marija Ćirić, docent Filološkog fakulteta u Kragujevcu i muzički kritičar nedelјnika NIN

Opšti cilјevi

Dvodnevni kurs (dva dana po osam sati), za profesore muzike u osnovnim i srednjim školama i profesore muzičkih škola ima za cilј upoznavanje sa širokim mogućnostima koje otvara i pruža primena medijskik vidova prezentacije muzike u muzičkoj nastavi.

Specifični cilјevi

Popularisanje muzike kao posebna muzička disciplina i njeno prožimanje sa medijskim i edukativnim procesom. Muzička dramaturgija kao osnova svakog muzičkog događanja: principi sličnosti i raznolikosti u obrazovanju muzičkog tkiva u raznim okvirima i prilikama. Korišćenje novinarskih formi (vest, izjava, intervju, recenzija) u raznim vidovima muzičke nastave: koncerti i ciklusi koncerata – koncipiranje, odabiranje i povezivanje sa nastavom muzike. Uloga filma i filmske muzike u vaspitavanju muzičkog ukusa. Forme muzike u domenu radija i televizije kao mogućnost za oblikovanje muzičkog ukusa. Korišćenje interneta i kompakt diska u razvijanju muzičkog ukusa i interesovanja pojedinca.

Teme programa

Popularisanje muzike kao posebna muzička disciplina; Muzička dramaturgija; Korišćenje novinarskih formi; Koncerti i ciklusi koncerata; Uloga filma i filmske muzike; Različite forme muzike u domenu radija; Različiti vidovi muzike na televiziji; Udeo i značaj korišćenja elektronske mreže (Interneta) i nosača zvuka

Cilјna grupa

nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

Elektronski

Ne

Cena

Cena je 3 000 dinara po učesniku seminara.

 

730

 

Metodološki principi u organizaciji časa i samostalnom radu učenika; priprema programa za javni nastup

Kompetencija: K1
Prioriteti: 1
  

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, Beograd

Osoba za kontakt

Radmila Marković, umbps@telekom.rs, 011/719-3582

Autori

Miomir Simonović, vanredni profesor FMU

Realizatori

Miomir Simonović, vanredni profesor FMU; Ljubomir Dimitrijević, diplomirani muzičar - flautista, profesor flaute, Muzička škola „Josip Slavenskiˮ, Beograd

Opšti cilјevi

Unapređenje flautističke pedagogije u OMŠ i SMŠ.

Specifični cilјevi

Organizacija časa, sa posebnim osvrtom na tonske i tehničke vežbe, skale i etide.

Teme programa

Organizacija časa; Značaj i uloga tonskih i tehničkih vežbi, skala i arprnđa; Rad na etidama; Priprema programa za javni nastup sa posebnim osvrtom na muziku baroka; Priprema konkursnih kompozicija francuskih autora

Cilјna grupa

nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)

Elektronski

Ne

Cena

Cena po učesniku iznosi 4 000 dinara.

734

 

Narodna igra - primena narodne igre u obrazovno-vaspitnim ustanovama

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 1
 

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, Beograd

Osoba za kontakt

Radmila Marković, umbps@telekom.rs, 011/719-3582

Autori

Svetislav Cvetić, diplomirani etnomuzikolog, profesor na odseku za tradicionalno pevanje i sviranje MŠ „Mokranjac”, Kralјevo

Realizatori

Svetislav Cvetić, diplomirani etnomuzikolog, profesor na odseku za tradicionalno pevanje i sviranje MŠ „Mokranjac”, Kralјevo; Jasmina Mihalјica, diplomirani muzičar - muzički pedagog, OMŠ „Petar Konjović”, Beograd

Opšti cilјevi

Motivisanje, osposoblјavanje i usavršavanje zaposlenih u obrazovnim i vaspitnim ustanovama, za unapređenje, čuvanje i negovanje narodne igre.

Specifični cilјevi

Upoznavanje polaznika programa sa bogatom riznicom narodih igara Srbije i njihovim karakteristikama, stilovima, muzičkim strukturama kao i mogućnost primene narodne igre u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Zapisivanje narodnih igara sistemom labanotacije.

Teme programa

Upoznavanje učesnika sa etnokoreološkim oblastima Srbije; Beleženje koraka i pokreta sistemom labanotacije; Praktičan rad na konkretnim obrascima; Narodne igre sa mimičko-dramskim elemntima prilagođenih uzrastu; Slušanje audio i gledanje video materijala; Beleženje koraka i pokreta sistemom labanotacije; Praktičan rad sa konkretnim obrascima; Etnokoreološke oblasti Srbije; Praktičan rad sa konkretnim obrascima; Slušanje audio i gledanje video zapisa

Cilјna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

Elektronski

Ne

Cena

60 000 dinara za grupu od 30 polaznika, tj. 2 000 dinara po polazniku.758

 

Metodski postupci pri obradi ritmičkog gradiva u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi

Kompetencija: K2
Prioriteti: 2
                    

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, Beograd

Osoba za kontakt

Radmila Marković, umbps@telekom.rs, 011/719-3582

Autori

Slavica Smilјanić Marković, prof. solfeđa i teorije muzike, Muzička škola „Davorin Jenko“, Beograd; Neda Miletić, prof. solfeđa i teorije muzike, Muzička škola „Kornelije Stanković“, Beograd.

Realizatori

Slavica Smilјanić Marković, prof. solfeđa i teorije muzike, Muzička škola „Davorin Jenko“, Beograd; Neda Miletić, prof. solfeđa i teorije muzike, Muzička škola „Kornelije Stanković“, Beograd.

Opšti cilјevi

Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda, nastave i upravlјanjem odelјenjem.

Specifični cilјevi

Uspešno i efikasno savladavanje ritmičkog gradiva u nastavi solfeđa.

Teme programa

Razvijanje osećaja za ritam; Taktiranje; Usvajanje notnih vrednosti; Ritmičke figure; Tehnike rada; Dvoglasno izvođenje ritma; Četvorodelna i osmodelna podela; Taktovi; Ritmički diktat; Trodelna podela; Nepravilne ritmičke figure; Promena vrste takta; Narodni ritmovi; Poliritmija; Ritmički kanon

Cilјna grupa

nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Broj učesnika

10 - 30

Trajanje

jedan dan (8 bodova)

Elektronski

Ne

Cena

Cena po učesniku iznosi 2 000 dinara.

 

778

 

Uloga takmičenja u muzičkom razvoju učenika

Kompetencija: K3
Prioriteti: 1
                  

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, Beograd

Osoba za kontakt

Radmila Marković, umbps@telekom.rs, 011/719-3582

Autori

Vojislav Avramović, vanredni profesor klavira na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu

Realizatori

Vojislav Avramović, vanredni profesor klavira na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu; Ljubiša Jovanović, diplomirani muzičar - klarinetista, profesor klarineta, Muzička škola „Vatroslav Lisinski”, Beograd

Opšti cilјevi

Motivisanje, osposablјavanje i usavršavanje zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za motivisanje učenika i pripreme za javne nastupe i takmičenja.

Specifični cilјevi

Implementacija javnih nastupa i takmičenja u obrazovno-vaspitni proces i jačanje motivacije za savladavanje programa putem javnih nastupa i takmičenja.

Teme programa

Imanetni sadržaji takmičenja; Vrste takmičenja po nivoima; Vrste takmičenja po obuhvatu; Pristup pedagoga takmičenju; Pristup učenika takmičenju; Odnos školskog programa i zahteva na takmičenju; Domaća takmičenja; Međunarodna takmičenja; Aspekt učešća učenika na takmičenju; Pedagoški aspekt učešća učenika na takmičenju; Eksterno vrednovanje učešća na takmičenju; Samovrednovanje učešća na takmičenju; Uloga organizacije takmičenja na učesnike takmičenja; Kompetencije koje žirija; Pozitivne i negativne strane takmičenja; Napredovanje učenika kroz nastupe na takmičenjima

Cilјna grupa

nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

Elektronski

Ne

Cena

Ukupna cena za grupu je 75 000 dinara (za 30 polaznika), odnosno 2500 dinara po polazniku.

 

492

 

Igrom do muzičkog znanja

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 1

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, Beograd

Osoba za kontakt

Radmila Marković, umbps@open.telekom.rs, 011/719-3582

Autori

Marijana Milošević Simić, diplomirani muzički pedagog; mr Silvana Grujić, magistar muzike u medijima, muzikolog i pijanista

Realizatori

Marijana Milošević Simić, diplomirani muzički pedagog; mr Silvana Grujić, magistar muzike u medijima, muzikolog i pijanista

Opšti cilјevi

Podizanje kompetencija vaspitača za podsticanje razvoja dečijih muzičkih sposobnosti i osposoblјavanje za primenu neformalnih metoda učenja muzike kroz igru, što dovodi do bolјeg kognitivnog, psiho-fizičkog i socijalnog razvoja.

Specifični cilјevi

Razvijanje veština i sposobnosti vaspitača u planiranju, kreiranju i izvođenju muzičkih igara. Ovladavanje veštinama sviranja telom. Podsticanje na neformalno muzičko obrazovanje i razvoj muzičkog potencijala dece primenom igre u svakodnevnom radu. Podsticanje polaznika na bogaćenje muzičkih aktivnosti primenom informacionih tehnologija. Osposoblјavanje vaspitača za izbor najkorisnijih i najpraktičnijih savremenih metoda učenja muzike.

Teme programa

Istorijski značaj muzike i muzičkog obrazovanja; Muzika i um, neuromuzikološka istraživanja i razvoj inteligencije uz muziku; Mocartov efekat. Pomoć muzike u radu sa decom sa posebnim potrebama; Muzika i muzičke aktivnosti dece jaslenog uzrasta, mlađe, srednje i starije grupe; Neophodnost razvoja ritma; Tapšalice; Muzičke igre kao neformalni način učenja muzike; Dalkroz tehnika; Orf: metodologija, instrumenti, primena u savremenoj pedagogiji; Pravlјenje muzičkih instrumenata od recikliranog materijala; Muzičke aktivnosti dece predškolske grupe; Internet, nova škola ; Aktivno slušanje; Muzičke igre: poznate igre u muzičkom izdanju; Priprema muzičkih sadržaja za priredbe; Različite metode učenja muzike: Suzuki i Jamaha metoda, El Sistema, Valdorf; Dečija pesma: značaj pevanja, razvijanje sluha i muzikalnosti; Muzičke igre kao pomoć u učenju matematike, maternjeg jezika i prirode i društva; Muzika u crtanim filmovima; Načini primene stečenih znanja u dnevnim aktivnostima

Cilјna grupa

vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

Elektronski

Ne

Cena

Pojedinačna cena seminara je 5 500 dinara. Ukupna cena za grupu od 30 učesnika je 165 000 dinara.

 

Akreditovani seminari za 2014/15 i 2015/16

nalaze se na sajtu zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

 

 

 

 

 

 

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije - Copyright 2006 © - Sva prava zadržana
Optimizovano za rezoluciju 1024x768 IE
Poslednja promena -01.12.2009.
KNJIGE U IZDANJU
UDRUŽENJA MOGU SE NABAVITI U SLEDEĆIM
KNJIŽARAMA U SRBIJI
:

-Beopolis, Makedonska 22, Beograd, tel. 322-9922
-Harmonija, Brankova 23, Beograd,
tel. 2628-933, 2634-985
-Stringer, Kralja Milutina 31, Beograd, tel. 3629-444
-Finek, Bulevar Despota Stefana 68/b, Beograd, tel. 3293-840
-Muzicka prodavnica Konga, Cumicevo sokace 1. sprat, lokal 99,
tel. 324-1947
-Knjižara Prosveta, Knez Mihailova 1, Beograd, tel. 2625-851
-Knjižara Dereta, Knez Mihailova 46, Beograd
-Srpska književna zadruga, Kralja Milana 19, Beograd, tel. 3231-593
-Knjižara Nolit, Kralja Milana 34, Beograd
-Muzicki komision Ton, Ruzveltova 38, Beograd, tel. 2446-932
-Knjižara Plato, Akademski trg 1, Beograd
-Knjižara Stubovi kulture – Beoizlog, Trg Republike 5, Beograd
-Muzicka prodavnica Mega Music, Kneginje Zorke 20, Beograd
-Knjižara Madlenianum, Glavna 32, Zemun, tel. 2107-921
-Muzicka kuca Nota, Njegoševa 15, Novi Sad, tel. (021) 6616-077
-Stringer, Katolicka porta 6, Novi Sad, tel. (021) 424-611
-Jesal, Valjevo, tel. (014) 220-383
-Nota, Stevana Mokranjca 2, Knjaževac, tel. (019) 731-423
-Muzicki magazin Solfeđo, Tržni centar žir, Jagodina, tel. (035) 243-099
-Jenny music shop, Kneza Miloša 293, Aranđelovac, tel. (034) 710-113
-Akord, Dušanova 22, Kruševac, tel. (037) 34-136
-2M, Maršala Tita 65, Macvanska Mitrovica, tel. (022) 221-75
9